Về T.Vấn


Tên thật Trương văn Vấn. Cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn NK63-70. Xuất thân khóa 3 Sinh Viên Sĩ Quan trường Đại Học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Hiện đã nghỉ hưu và định cư ở vùng phụ cận thành phố Houston, tiểu bang Texas (Hoa Kỳ).

Các bài của T.Vấn:

Trang 1 of 28
1
2
3
4
20
...
» 28