12/31/2015
Như Thương : VÒNG GAI NGUYỆT QUẾ

clip_image001

Xót xa phận liễu đợi trông

Bụi hồng chinh chiến. Ngóng chồng phương xa

Chuyện xưa một trận can qua

Sợ mai lỗi hẹn với hoa xuân thì

Nước non, ngoảnh lại…người đi

Vọng Phu biệt khúc phân ly đất trời

Hồn hoa ở lại nghẹn lời

Vòng gai nguyệt quế một đời sắt son

Một nhành lá thắm mỏi mòn

Còn vương phấn nụ vẹn tròn yêu thương

Quan san vó ngựa dặm trường

Hí vang khí phách đao thương khải hoàn

Người về non nước dậy vang

Trăm hồi trống trận… đã tàn chiến chinh

Mai kia chuyện của lửa binh

Đời sau chép lại mối tình thủy chung

Khép trang sách cũ lòng chùng

Nhỏ dòng huyết lệ nghìn trùng mộ anh

Người đi từ độ lá xanh

Chờ bao mùa đã rụng quanh lá vàng

Như Thương

​(Ngày cuối năm 2015)​

clip_image002

Photo by Cao Bính
Hình chụp mới nhất tại Nghĩa trang Quân đội Biên hòa
vào tháng 12/2015

©T.Vấn 2015