08/02/2010
70 Năm Tình Ca (2)- Lê Thương,Văn Phụng

 (Bấm vào đây để nghe )

Nhạc sĩ Lê Thương

Nhạc sĩ Văn Phụng

 

(c)T.Vấn 2011