08/03/2010
70 Năm Tình Ca (12)- Nguyễn Thiện Tơ . . .

 

(Bấm vào đây để nghe )

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ

Nhạc sĩ Nguyễn văn Quỳ

Nhạc sĩ Hòang Dương

©T.Vấn 2010