08/03/2010
70 Năm Tình Ca (17) – Tổng kết thời kỳ I (1938-1954)

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

(Courtesy: Dactrung.com)

©T.Vấn 2010