12/28/2016
Như Thương: VÒNG GAI ĐÊM THÁNH

nha-tho-duc-ba-va-hang-rao-kem-gai 

Vòng gai Đêm Thánh nghiệt oan

Quê hương vạn dặm muôn vàn lệ rơi

Vòng gai Chúa, vòng gai đời

Tạ Ân Thiên Chúa – vọng lời Chúa Cha

Tiếng Người vâng phục đường xa

Kề vai Thánh giá- quân tà manh tâm

Thân Người máu đổ lặng câm

Xuống trần và sẽ âm thầm hy sinh

Cứu nhân loại chỉ riêng mình

Soi lòng Thánh Ý lung linh trong ngần

Đêm nay Thiên Chúa xuống trần

Mão gai Người nhận riêng phần đớn đau

Hài nhi hang đá thẳm sâu

Tuyết rơi buốt lạnh nhiệm mầu lòng con

Ơn Người cứu rỗi sắt son

Sinh ra chuộc lỗi vuông tròn thế gian

Nửa đêm chuông lễ bàng hoàng

Vòng gai nhân thế chận đàng nhà Cha …

 Như Thương

(Đêm Thánh Vô Cùng 2016)