10/05/2010
70 Năm Tình Ca (39) – Khánh Băng

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

khanh-bang-ban-nhac-thoi-dai-diemxuacafe-dongnhacxua.com_