09/28/2017
Ngọc Tự: Khi đối diện đêm

 

Loa kèn về đêm

Hoa Đêm – Tranh: Mai Tâm

 

vẫn nỗi buồn cũ kỹ

mọc thêm nhánh u sầu

bủa vây từng ngày tháng

quanh quẩn những đêm thâu.

 

mỏi mòn chờ đợi mãi

vô vọng chuyến xe chiều

không về qua nẻo phố

phế tích bỗng tịch liêu.

 

vội vã đến quay quắt

cuộc đuổi bắt vô hình

hai bàn tay chới với

mỗi khoảnh khắc lặng thinh.

 

Nơi đâu có tiếng gọi

Như khẽ nhắc điều gì

bồi hồi cơn thảng thốt

ngỡ tưởng đêm đã đi.

ngọctự. 9/2017

 

 

©T.Vấn 2017