10/09/2010
70 Năm Tình Ca (67)- Nhạc Trẻ

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

elvis phuong