06/11/2019
Nguyễn Hàn Chung: Chú & em/Chung thủy/Có & không

Một Đôi – Tranh: Mai Tâm

 

Chú & em

Không sao nói tiếng yêu dòn
tan vì lỡ gọi tiếng con buổi đầu
dần dà thơ thẩn bên nhau
lại thèm nói có một câu rất thường…

Đăm đăm đôi mắt mù sương
ôm con chó nhỏ tha phương mất rồi
biết lòng em cũng tả tơi
cái câu sum họp mệt người anh hơn

Bây giờ xưng chú gọi con
có hơi sân hận nỗi buồn mất ai
nhớ lời con hứa tương lai
chú về con sẽ chia bài tổ tôm

Nói yêu nhau thiệt dị òm
nói bằng thơ có lẽ còn tạm tha

 

 

Chung thủy

Vậy mà ai có biết đâu
tôi chung thủy đến trời sầu đó em
yêu người từ buổi lấm lem
bây giờ lũ đã mấp mem cửa rồi

Một lần yêu một người thôi
người đi qua mới yêu người tiếp theo
không khi nào dám yêu leo
không bao giờ để mình đeo bám vì…

Yêu người tới nhớ người đi
đêm nằm thao thức cuồng si một người
tôi chung thủy đến rã rời
sao em đành đoạn buông lời ác nhơn

 

Có & không

Tôi xào xạc lá chiều nay
không em con gió cũng loay hoay buồn
tôi bụi bặm những con đường
có em hột bụi cũng dường như reo

Tôi khúc khuỷu những con đèo
không em con bướm đeo queo tỏ tình
tôi quày quả kiếm pho kinh
có em con chó cũng hình như vui

Tôi điếc đặc những ngậm ngùi
không em con nhóc trời ơi treo mùng
tôi trèo trợt té mù sương
có em giọt lệ cũng thường mộng yêu

Tôi đĩ rạc những buổi chiều
không em con đực buồn hiu thế này
tôi tùm hụp với cơn say
có em mưa rựng cũng đầy một chum

Có em yêu mị một chùm
không em tôi vén muôn trùng ra phơi