11/17/2020
Khê Kinh Kha: Nỗi Niềm (Nhạc)

Ảnh (Lưu Na)

 

đời tôi đã có nhiều lần buồn hơn bóng đêm
đời tôi đã có một lần
một lần lìa xa quê hương
một lần lìa xa yêu thương

đời tôi đã trót làm người Việt Nam tha hương
đời tôi đã nhiều lần
nhiều lần, ngồi khóc rưng rưng
từng ngày hồn chết mông lung

dù cho xương máu có hao mòn cùng tuổi xuân
lòng tôi vẫn nhớ
nhớ quê nghèo nơi phương Đông

cho tôi xin một ngày về
từ lâu tôi hằng mong đợi
về nơi con sông đã gìa
về nơi tôi thầm mơ ước

cho tôi xin một đường về
dù không trăm nghìn hoa nở
dù tương lai mịt mơ
dù quê hương đã cằn khô

người ơi tôi vẫn còn buồn vì xa quê hương
hờn đau chôn kín vào hồn
một đời, dầu trôi qua mau
tình nồng rồi cũng hư hao

người ơi tôi đã nhiều lần thầm mơ tương lai
thầm mơ, mơ ước một ngày
một ngày, về với anh em
một ngày nhìn thấy non sông

rồi tôi có chết
cũng an lòng phận cỏ cây
rồi tôi có chết
cũng cam lòng phận không may

Khê Kinh Kha