12/23/2020
h o à n g x u â n s ơ n: Đoạn viết dở dang mùa giáng sinh giãn cách

 

Những bông tuyết bay ngang

đường về nhà lối tắt

mùa đông đứng sắp hàng

đêm rất gầy thánh vọng

 

Hạt bụi.  và chuông ngân

bưng hang đời rét cóng

men dã chiến thất thần

cặn mùa sao đáy bọng

 

Giả thử ta nhìn nhau

bằng con dao cắt bánh

giả thử trong vòng rào

tràng kẽm gai hiển tích

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

21 decembre 2020

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020