03/29/2021
Nguyễn Hàn Chung: Thi sĩ và chuyện lên giường/Bạn mình

 

Bức tượng – Tranh: Thanh Châu

 

 

Thi sĩ và chuyện lên giường

 

Có thi sĩ mượn chuyện văn
chương là cái cớ lên giường mà thôi

Bao nhiêu tỉa tót trổ trời
ơi nhăm nhe cái sự đời chưa bưa

Anh thề đi đừng búa xua
đuổi theo hư hỏng đổ thừa văn chương

Anh không thường mộng lên giường
với em thơ sẽ phi thường nhân gian

Sao em cam phận em còn
trinh nguyên mà để phấn son lẻ bầy

Chờ nhau mà nước mắt đầy
trên giường thi sĩ ngất ngây mặc dù…

 

 

Bạn mình

 

Buồn chi cái vụ liệt dương
một phần trăm của liệt giường ấy thôi
liệt dương thiệt có bùi ngùi
nhưng mà chỉ việc ngủ vùi là quên

Liệt gường buồn khổ kinh niên
bón cơm sún nước nỗi phiền muộn sâu
lạy trời cái chết đi mau
trối trăng được một vài câu cũng mừng

Đừng buồn bã nói lung tung
mấy em nghe tắt lửa lòng hết sao
làm thơ soạn nhạc karao…
liệt ư, kệ mẹ, lào khào cho vui

Đừng quan trọng hóa đi nào
ít ra ngày trẻ đã vào cố cung

 

Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021