04/09/2021
Việt Lives Matter

Tranh minh họa: Duy Thanh

Ngu Yên

Chiều chạng vạng, trên đường phố vắng,

Người đàn ông Á Châu đi bộ,

đội mũ sụp che đầu.

Bốn thanh niên da trắng xuất hiện, vây quanh.

Người đàn ông quỳ xuống,

rồi bất chợt phóng lên,

tay đấm, tay chặt,

đá song phi.

Bốn thanh niên ngã nhào, bất động.

Người đàn ông từ tốn bỏ đi,

khuất vào bóng tối.

Xem đoạn phim Lý Tiểu Long,

sướng quá.

Tự động đấm đá vào không khí.

Ước gì có kẻ kỳ thị đứng đâu đây.

 

Dân ta, Lý Trần Lê Nguyễn…

Những ai chống Black Lives Matter?

Những ai hăm dọa đánh giết đồng hương đối lập?

Đang ở đâu

giữa Yellow Lives Matter vật vã?

 

Chiều chạng vạng, trên đường phố vắng,

Người đàn ông Á Châu đi bộ,

đội mũ sụp che đầu.

Hai thanh niên da trắng xuất hiện, chận đường.

Người đàn ông quỳ xuống,

rồi bất chợt phóng lên,

chạy thật nhanh

khuất vào bóng tối.

Bỏ lại sau lưng một dĩ vãng anh hùng.

Ngu Yên

(Nguồn: Việt Báo)