04/14/2021
Đặng Xuân Xuyến: BÙA YÊU

Đưa Đẩy – Tranh: Thanh Châu

 

 

– Với N.T.Y –

.

Bùa chẳng ném vào tôi

Lại cứ nhằm quăng vào người đấy

Cả đời người ta nợ đậy

Luyện xong bùa rồi mắc khổ thôi…

.

Ừ. Chẳng chịu tin tôi

Cứ đong mẽ người bóng bẩy

Cứ dụ miệng cười bóng nhẫy

Líu quíu mớ ba mớ bảy

Rắn rồng rồng rắn lên mây…

.

Biết không

Men đủ thì rượu mới nồng

Than vừa thì lửa mới đượm

Phải áo quần đâu mà thử ướm

Tình yêu không phép cộng trừ…

.

Ừ đợi qua ba mùa lũ

Ừ chờ sắp bốn mùa đông

Nụ cười chừng như đã gượng

Người còn mải luyện bùa yêu…

 

ĐẶNG XUÂN XUYẾN 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021