12/01/2012
Lưu Na : 520

Trăng – Hình : Lưu Na

Năm hai mươi, Năm hai mươi

Sao côi Mây lẻ

Dạt góc trời đêm bom đạn tóe

Lạc phận phiêu bạt binh lửa xé

Vẫn sống

Đêm ngày chấp chới chập chờn

Gọi tìm người muôn năm cũ

Góp tiếng cười vang

Một hồn côi lẻ

Một con số

 

©T.Vấn 2012