T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na: Gập Ghềnh

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Xin bấm vào đây để mở hoặc tải về máy

Lưu Na: Gập Ghềnh

bia truoc -GG 1-8-1-17

bia sau -GG 1-9-24-17-final

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học mẹ đi trường đời

 Tôi vào đời, một cuộc đời rất xa lạ,  không có má dắt tay.  Trên đất lành “không thấy phố không thấy nhà chỉ thấy mưa sa…”, tôi bước một mình chông chênh như qua cầu khỉ trên biển sóng dập dềnh lòng mang mối hận không còn thấy lại má.  Rồi như một phép lạ, tôi đã trở về bước lại trên con đường xưa nghe mặt đất ấm bàn chân lưu lạc.  Mà buồn sao phố xá nguy nga không còn bóng mưa sa, và lòng cứ bập bềnh tiếng sóng.  Tôi đi, tôi về, không còn biết đâu là điểm khởi hành.  Bước buồn tôi vẫn bước, nhưng mỗi chân mỗi quê – “quê nhà quê người”, chỉ là những bước gập ghềnh.

 Lưu Na

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

15-tac-pham

 

 

 

©T.Vấn 2017