T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

September 24, 2017

Lưu Na: Gập Ghềnh

Xin bấm vào đây để mở hoặc tải về máy Lưu Na: Gập Ghềnh Ví dầu cầu ván đóng đinh Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học mẹ đi trường đời  Tôi vào đời, một cuộc đời rất xa lạ,  không có má dắt

Đọc Thêm »
Lưu Trữ