T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ĐẶNG XUÂN XUYẾN: GÁ TÌNH

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ngõ Vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm

Rồi em cũng phải gả chồng
Rồi tôi cũng phải làm chồng người ta
Thôi thì hai bảy mười ba
Bữa nào trời đẹp tôi qua bỏ trầu.
.
Người ta lấy bạc bắc cầu
Để tôi sấp ngửa cơi trầu lỡ duyên
Người ta khát lộc say quyền
Để em phận gái thuyền quyên bẽ bàng.
.
Gặp nhau khi đã trễ tràng
Dở dang duyên phận nhỡ nhàng lời yêu
Chỉ là gạo nấu chung niêu
Chẳng mong củ ấu khéo yêu thành tròn
Đã quen ngậm trái bồ hòn
Nào đâu nghĩ đến vuông tròn nặng sâu…
.
Bữa sau tôi sẽ bỏ trầu
Để em thôi gả làm dâu nhà người.
*

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

©T.Vấn 2022