T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: DẤU THÁNH NHÂN LÀNH

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

 

Anh quỳ xuống trước hoang tàn đổ nát

Áo trận ơi sao đất nước thế này?

Tìm đồng đội… tấm thẻ bài trôi giạt

Bên kia đồi khi trận chiến bủa vây

 

Đất chùng lòng đêm vỡ toang bom nổ

Đâu bóng cây từng đếm tuổi trăng rằm

Mặt trời nghiêng ở cuối đường tuyệt lộ

Lá vàng rơi buồn quá … chỗ bạn nằm!

 

Cuối Tháng Tư bao nhiêu khăn tang vấn?

Hỏi đất trời ai sống sót viếng thăm

Hỏi Chúa Phật, hỏi lòng người vương vấn

Rạng bình minh mặt trời lặn biệt tăm!

 

Ngày: Bóng tối. Đêm ẩn mình tang tóc

Trăng hãi hùng, trăng quên đổ bóng suông

Người câm nín – tim khóc thầm tiếng khóc

Thế gian này: Còn trời đất tròn vuông?

 

Người lính trận chợt biết mình còn sống

Từ đêm ngày hỏa ngục của chiến tranh

Nhà Chúa ơi, trong lòng con trống rỗng

Tạ Ơn Người ban Dấu Thánh Nhân Lành

 

Như Thương

(45 Năm Tang Quốc Hận)

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020