T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: HỒN CHIẾN MÃ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thiết Mã – Ảnh (tác giả gởi)

 

Đỉnh đồi cao còn vang lời chiến trận

Ta khóc cười bên sống chết, tử sinh

Niềm kiêu hãnh giờ cắn răng căm phẫn

Dặm núi sông màu quân sử chiến chinh

 

Ở trận cuối gói poncho tiễn bạn

Tao thương Mày nhớ điếu thuốc hôm qua

Cùng chia nhau – đạn tụi mình đã cạn …

Hẹn Đại bàng. Chiến mã hí rừng xa

 

Đâu mộ chí người chinh phu lưu sử

Bụi sa trường ngày rời súng cuồng ca

Ôi đất mẹ, con trở về bất tử

Trong hình hài có viên đạn xé da

 

Giặc về thành, khúc khải hoàn man rợ

Nét bi hùng màu áo trận: Đời trai

Ai trở về, ai khăn sô nức nở

Nghĩa trang buồn. Hồn chiến mã: Mộ ai…

 

Như Thương

 

Kỵ Binh – Ảnh (tác giả gởi)

 

TT Thiệu viếng nghĩa trang quân đội Biên Hòa – Ảnh (tác giả gởi)

 

 

 

©T.Vấn 2021