Về Lưu Na


Lưu Na sinh ở Sài Gòn, Đại học Kinh tế (sau 75) năm thứ 2, vượt biên, và định cư ở California từ 1981 đến nay. Góp chữ với đời là chuyện tình cờ, và cũng vẫn là viết cho riêng mình.

Các bài của Lưu Na:

Trang 1 of 8
1
2
3
4
...
» 8