10/05/2010
70 Năm Tình Ca (49) – Trường Hải, Dzũng Chinh và Hàn Châu

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

truong hai

Nhạc sĩ Trường Hải

Dzung_Chinh

Nhạc sĩ Dzũng Chinh

han chau

Nhạc sĩ Hàn Châu