10/05/2010
70 Năm Tình Ca (55)- Trầm Tử Thiêng 2

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

tram tu thieng 2