05/30/2013
Như Thương: BÀI THI SỬ VIỆT

clip_image001

Sân trường ngóng đợi Phương Uyên
Nở mùa hoa phượng … Em biền biệt đâu
Miệt mài sách vở đêm thâu
Áo em trắng giữa nhiệm mầu ước mơ
Thầy Cô, bè bạn đợi chờ
Tên em xướng giữa những tờ báo danh
Phượng về trong nắng thiên thanh
Bảng đen phấn trắng em đành lìa xa
Em vì mệnh nước nhạt nhoà
Dấn thân nhi nữ. Quan toà sài lang
Tù vì thương nước non ngàn
Chốn xa biên ải cờ vàng tung bay
Tháng Năm bản án nghiệt cay
Trước vành móng ngựa trao tay học trò !
6 Năm em mất Tự Do
3 Năm quản chế – Mẹ lo rối bời
…………….
Huyết thư em viết rạng ngời
Quê hương vạn dặm vọng lời khúc nôi
Mùa thi vắng bóng em rồi
Một trang sử khóc … em ngồi tù oan
Biển Đông đẫm lệ tuôn tràn
Bài thi Sử Việt tên vàng : PHƯƠNG UYÊN

Như Thương

 

 

 

©T.Vấn 2013