02/25/2014
Kiếm Mã Hành – Phan Tấn Hải

clip_image002

(Nguồn : Hồn Việt Radio)

Nâng ly mời đã mềm môi

Còn tê tê lưỡi đã cười ra đi

Ðường mai gió loạn sá gì

Tóc xanh dẫu bạc an nguy cũng liều

Ta đi rừng núi xanh vầng trán

Thành phố phương nào mây vẫn bay

Dưới trăng cười hỏi ừ rồi máu

Có thơm mùi rượu của đêm nay

Nghiêng ly đổ rượu tràn tay

Say ngàn sóng dữ trả ngày trẻ thơ

Cười vang hỏi bạn say chưa

Ta say nghìn kiếp giữa bờ tử sinh

Rong chơi vào cuộc lầm gió bụi

Rượu thề pha máu đỏ vầng trăng

Nửa đêm ta gọi sơn hà dậy

Thần mã bay về hí vó trăng.

@Phan Tấn Hải 1974