11/13/2015
Như Thương: CỬU LONG OẶN KHÚC

clip_image002

Còn đâu bên lở bên bồi

Phù sa đã cạn dòng trôi đã dừng

Mai kia hạt gạo thơm lừng

Con mương xẻo rạch nghe rưng rưng buồn

Tìm đâu chín nhánh xuôi nguồn

Tràn con nước đổ ghe xuồng về Nam

Men theo vạt nắng rừng tràm

Hái bông điên điển ngắm vàm mênh mông

Đợi ngày đồng ruộng đơm bông

Vàng mơ lẫm lúa ơn sông ghi lòng

Đợi con nước lớn nước ròng

Cửu Long oặn khúc giữa dòng cạn sâu

Lục bình trôi giạt về đâu

Bậu ơi sông nước bể dâu thương hồ

Mặn lòng cây lúa chết khô

Gió nồm Nam thổi, ô rô, gốc bần

Sông quê rẽ nhánh cạn dần

Mà sao vẫn ngỡ thật gần trong tim

 

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015