07/14/2016
Hoàng Xuân Sơn: lại năm chữ

_MG_4901

 Ảnh : Lưu Na

 

bằng hữu đông như kiến

mình đương còn lúng liếng

chưa kịp ngỏ một lời

ngày xanh đã hô biến

 

nắng kiểu chi lạ đời

không nồng.  mà rất cực

chạy quá đà bảy mươi

bỗng nghe chiều tưng tức

 

cái muôi áp cái môi

nước lèo múc vài muỗm

mớm mãi cũng ra lời

ở khúc đời luống cuống

 

mợ đi đâu mà vắng

chợ chiều đông như rươi

cậu về nhà lẳng lặng

nhớ ơi.  một miệng cười

 

đồng hoang nằm ăn vạ

mắc mớ gì biển khơi

con cá chết cứ chết

cây lúa rục ba đời

 

tám kiếp còn bảy hoánh

cứ xài hoang như chim

bay đi đừng đậu lại

chim chim chim chim chim . . .

 

hoàng xuân sơn

mười tháng bảy 2016

 

 

 

©T.Vấn 2016