07/05/2017
Võ Định Hình: Mẹ Họ

 me nam

                 Ảnh: Boxitvn.org

[Quỳnh ơi Quỳnh ơi Quỳnh ơi

                   hoan hô Quỳnh dõng dạc]

Bọn mất dạy vẫn nắm quyền

chúng vừa ra án tù cho mẹ Nấm

chuyện thường như cơm bữa

mà nghe vẫn tức anh ách

chúng đã làm dám làm cứ làm

bọn mất dạy

gạch ngói gì đâu

cái đầu toàn bựa

chúng không từ nan làm điều xằng bậy

với cung cách mất dạy

rất!

chúng bất kể cha già mẹ yếu con thơ vô tội

sá gì nước non tiên tổ

chúng luôn đưa rước những thằng mất dạy thổ tả khác

bưng bô cho bọn khựa dạy bảo trò mất dạy

vừa ăn cướp vừa la làng

cả lũ mặt dày không thể tả

đồ mặt mo đá cá lăn dưa

cứ nghĩ tới tùng đảng mất dạy là mình lại sôi máu

cút con bà mày đi*

 

VÕ ĐỊNH HÌNH

tháng 7 năm 2017

*câu chửi thề của nhân vật láu cá Vi Tiểu Bảo trong tiểu thuyết của Kim Dung