10/05/2010
70 Năm Tình Ca (40) – Duy Khánh

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

duy khanh