04/13/2018
Như Thương: SƯƠNG PHỤ THÁNG TƯ

suong phu

Ảnh (Daten57)

 

Liễu buồn, liễu rũ tóc mai

Ngóng người chinh chiến xa ngoài biên cương

Ai người xa khuất dặm trường

Ai người cô phụ pha sương đợi chờ

Thương con bé bỏng dại khờ

Cha con áo trận xóa mờ bụi bay

Cô phòng khuya cạn lắt lay

Vợ người lính chiến sầu quay quắt lòng

Nến thờ tang trắng mênh mông

Tàn cơn gió lốc còn mong gặp chàng?

Núi sông từ độ điêu tàn

Từ cơn binh biến lỡ làng phu thê

Chàng đi giữ trọn lời thề

Nước non binh biến đất quê ngậm ngùi

Tháng Tư bia mộ chôn vùi

Tóc người sương phụ buồn vui hững hờ…

 

Như Thương

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018