04/23/2018
Như Thương: KHĂN SÔ THÁNG TƯ

ME-1

Mẹ tóc bạc vấn đầu vành tang trắng

Tang quê hương bao nghiệt ngã trời cao

Cạn nước mắt, Mẹ nhìn dòng sông vắng

Nhìn biển xa núi biếc, nấc nghẹn ngào

.

Con của Mẹ, đứa chèo sông ra biển

Biển mênh mông. Con mất hút nghìn trùng

Biển dậy sóng: Cuồng phong cơn quốc biến

Con đi đi… Mẹ – vận nước mệnh chung

.

Con của Mẹ có đứa bị chôn sống

Năm Mậu Thân. Mẹ chết sững cõi lòng

Dâu của Mẹ, không Vọng phu trông ngóng

Mẹ âm thầm khóc bên giọt nến trong

.

Con của Mẹ lưu đày miền gió Bấc

Rừng Bắc phương chôn hết tuổi xuân thì

Không bản án, tù sống còn hay mất

Mất xác rồi. Lấy ngày giỗ: Con đi

 

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018