04/30/2018
Nguyên Lạc: Những bài thơ tháng Tư

 giot le den-1

Giọt Lệ Đen- Tranh: Thanh Châu

 

THÁNG TƯ

CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG

Tháng Tư, nhớ tháng Tư nào

Rưng rưng cởi giáp, quăng bào ngó nhau 

(hàhuyềnchi)

*

Tháng tư. lại tháng tư nào

Người đi kẻ ở. máu trào thốn tâm!

Nhớ sao. một ánh trăng rằm

Tiếc sao ngày ấy. người thân vui vầy!

 

Biển dâu. ai nỡ khéo bày?

Thương ai. oán hận. mây bay ngút ngàn

Người rồi. như áng mây tan!

Ta rồi. một kiếp. tha phương xứ người!

 

Đêm nay lại nhớ phương đoài

Cảm sao nỗi lạnh. kiếp đời li hương!

 

Nguyệt ơi. chín nhớ mười thương!

Tôi ơi. có nhớ. chỉ vương lệ sầu!

 

Đất trời. như thảm một màu

Có con chim lẻ

khóc câu tình hoài!

 

 

RƯỢU GỌI HỒN THÁNG TƯ

(Tưởng niệm anh Tr/úy Nguyễn Văn Yên)

*

Nâng mày. đây chén rượu cay

Hận trời. sao nỡ. giàn bày cuộc đau

Tháng tư. người vội lệ trào

Một con bão loạn. nát nhầu tình ai?!

 

Chiến hào xưa. vẫn mãi hoài

Bạn xưa nay đếm. một vài. lệ rơi!

Thôi người ơi. thôi tôi ơi!

Xa miền miên viễn. xin người cố vui!

Này đây. một chén ly bôi!

Hồn xưa người hỡi. rượu đây ta mời!

 

Hình như. có tiếng lá rơi!

Một cơn cuồng nộ. thổi đời ai bay?!

 

 

 

ĐÊM THÁNG TƯ 

ĐỌC VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH*

 

Tưởng rằng. quên được người rồi

Tháng tư chi. vẫn hoài ơi phương nào?!

 

Nhớ ai.  bến ấy sông nao

Dưới cầu nước thẩm. một màu sầu bi

Bóng người. bên nhánh bần de

Triệu con đóm khóc. lệ xa đắng lòng!

 

Đêm đen. nước chảy xuôi dòng

Đưa người ra biển. mù sương. đoạn trường

 

Giờ người. còn ở đoài phương?

Chiều nay cô lẻ. nhớ thương bóng người!

Não nùng ngày cũ ai ơi!

Gây chi bao cảnh. rẽ đời sâm thương?

 

Chong khuya. Thắp nến. đêm trường

Đọc dòng thơ cổ. vô thường thế gian!

 

Lệ rơi. thấm ướt bài văn *

Chúng sinh thập loại. có chăng hồn người?!

 

………

* Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của Nguyễn Du

 

Nguyên Lạc

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018