08/20/2018
Như Thương: DẪU MÀ TRÁI ĐẤT NỨT ĐÔI…

DẪU MÀ TRÁI ĐẤT NỨT ĐÔI...

Dẫu mà trái đất nứt đôi

Anh và Em cũng vẫn ngồi bên nhau

Mặc cho bóng nguyệt đêm thâu

Ghen em áo lụa nghiêng lầu trăng soi

Bốn mùa … rừng vẫn lá rơi

Tháng năm biển vẫn chơi vơi sóng tình

Để cho hạt cát riêng mình

Dạt bờ sóng vỗ, dặm nghìn ra khơi

Ừ thì mưa nắng lả lơi

Phủ trên dáng ngọc cho đời ngẩn ngơ

Xưa người nợ sợi tóc tơ

Thanh xuân đã lỡ giữa bờ tỉnh say

Bây giờ mắt đã viền mây

Bàn tay trong một bàn tay: Yêu người

……………..

Khi mà… trái đất nứt đôi

Anh – Em ở lại tìm môi thơm tình

Chỉ là Anh muốn chúng mình

Ngồi bên nhau thế … lặng thinh giữa trời

 

Như Thương

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018