09/24/2018
Như Thương: ĐỢI CỖ TRĂNG RẰM

Lồng đèn Trung Thu tại Hội An

 

Trung thu bé đợi cỗ trăng

Đèn lồng thắp nến giăng giăng đầy trời

Ông Trăng tròn trĩnh bé ơi

Bánh dẻo, bánh nướng vui chơi rộn ràng

Bé ngoan xúng xính áo vàng

Màu cờ Tổ quốc thênh thang sao trời

Việt Nam yêu dấu ngàn đời

Cờ ba sọc đỏ rạng ngời dưới trăng

Trường: thầy, cô, bạn giung giăng

Rước đèn Tháng Tám “Ông Giăng” vui cùng

Tùng tùng cắc cắc tùng tùng …

Ông Lân, ông Địa cùng chung một trường!

 

Như Thương

(Trung thu 2018)

 

 

 

 

©T.Vấn 2018