10/23/2018
Bùi Giáng Nhìn Bởi Phan Tấn Hải

Hôm nay, xin gửi hết 8 tấm tranh lên mạng, không giữ bản quyền, để bất kỳ ai cũng có quyền sử dụng. Nét vẽ vụng về, không hiển lộ được Khổ Đế (huống gì là Đạo Đế), nhưng như thế đã là tận lực (Trích: Phan Tấn Hải: Bùi Giáng: Cái Được Thấy Là Khổ Đế)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018