11/19/2018
Như Thương: NGHE CÂU HÒ RỤNG…

Mai em về lại bến sông

Đem câu lục bát thả dòng mênh mang

Đâu con trăng nạm dát vàng

Đâu màu xanh biếc từ ngàn sông xưa

Đêm ơi, tinh tú về chưa

Hay còn lưu lạc nắng mưa xứ người

Hình như sông chợt nghẹn lời

Nghe câu hò rụng xuống đời lưu vong

Để ta rưng rức cõi lòng

Cạn sâu chi cũng một dòng sông trôi

Trường giang bên lở bên bồi

Thương con đò nhỏ lẻ đôi quê mình

Trăm năm buồn nỗi lặng thinh

Ngó về cố xứ nhớ nghìn dấu yêu

Đêm qua sóng vỗ ngược chiều

Thơ trôi về lại câu Kiều năm xưa…

 

Như Thương

 

 

 

©T.Vấn 2018