04/27/2019
Như Thương: BIẾN KHÚC ÁO TRẬN

Bên ly rượu, khói nhang. Mày có ấm?

Gởi cho Mày trong lòng đất âm u

Chỗ Tao ngồi vẫn còn màu đất thẫm

Dấu máu Mày… đi về chốn thiên thu

 

Lệnh buông súng! Tao với Mày vẫn bắn…

Cho dân mình còn được sống ngày mai

Cho em thơ đến trường vui với nắng

Cho người yêu môi huyễn hoặc lòng ai

 

Không buông súng bởi vì mình là lính!

Không đầu hàng, Tướng cầm súng hủy thân

Màu Cờ Vàng vẫn hiên ngang trên đỉnh

Chuyện mất còn, sống chết chỉ phù vân …

 

Đây biến khúc của giày Saut, áo trận

Viên đạn thù xóa sổ tuổi thanh xuân

Tao gói xác. Poncho buồn, khóc ngất

Bờ đất này: Mày Vị Quốc Vong Thân

 

Như Thương

 

 

 

 

©T.Vấn 2019