04/30/2019
Như Thương: RIÊNG NỖI NGẬM NGÙI

 

Hỡi đồng đội hãy cùng về dưới trướng

Hiệu lệnh cờ … như một thuở xung phong

Tiếng “Mày,Tao, Đại bàng, Đơn vị trưởng…

Xong trận này, em về phép lông bông…”

 

Mày về phố, nhưng vòng hoa chiến thắng

Là vòng hoa trên hòm gỗ nghẹn ngào

Để lại Tao đứng trên đồi hoang vắng

Giữa đêm chùng, Mày là một vì sao ..

 

Người lính già trong lặng thinh chào kính

Quốc hận này sẽ chẳng bao giờ nguôi

Nhìn màu cờ nhớ ngày nào thượng đỉnh

Đồi vinh quang…giờ riêng nỗi ngậm ngùi

 

Vận non nước đã một ngày nghiêng ngả

Cho mệnh người trận mạc đã mạng vong

Ai tử sĩ, ai sống còn xứ lạ

Máu anh hùng nhuộm cờ: Tế non sông

Như Thương

Lời tác giả: Bài thơ viết kính tặng một người lính trong buổi Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại tiểu bang Georgia. 

Sau buổi lễ Tưởng niệm, người lính ấy ở lại sau cùng và bất ngờ được ghi hình lại trong khoảnh khắc chào kính.

 

Thơ NHƯ THƯƠNG

Chủ đề: Quê hương và Quốc Hận

Update April 30, 2019 – 51 Bài thơ

Source’s Link: Blog Như Thương Bmt

http://nhuthuongbmt.blogspot.com/

 

 

 

 

©T.Vấn 2019