05/20/2019
Nguyễn Thanh Sơn: Hôn/Đần

Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu

 

Hôn

Trăng trải chiếu vàng trên sóng
Biển bờ tình tự dưới trăng
Ta hôn đất trời chứng giám
Dưới chân sóng vỗ ròn tan

Ta hôn ngàn năm như sóng
Men say rối rít bờ môi
Có lúc cồn cào giận dữ
Bão dông gầm thét bên trời

Ta hôn ngàn năm như trăng
Vàng rơi tràn ngập không gian
Lặng lẽ khi tròn khi khuyết
Rối bời cái tiết trinh em

Hôn nhau ngàn năm như thể
Sao hôm cuốn riết sao mai
Cho dù đất trời sắp rụng
Đưa nhau tới cõi thiên thai

 

 

Đần

Sáng nay đọc bài thơ
Nó có tựa là đần
Ai chưa qua một lần
Thì nên xem cho biết

Quen nhau trong nhà kho
Hẹn hò nơi quán trọ
Ỏn ẻn vài nụ cười
Sờ soạng nhau rúm ró

Em giở trò trấn lột
Bằng tuyệt chiêu gỉa vờ
Tiếng rên rỉ ơ hờ
Cái giường kêu cút kít

Quần áo cùng tư trang
Sạch sành sanh cuốn tất
Ngoài cái thân trần truồng
Không còn chi để mất

Chiếu chăn còn nằm đây
Môi son vương đâu đó
Uống thêm ly rượu cay
Đèn đường vừa tỏ rõ

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019