05/20/2019
Nguyễn Hàn Chung: Cái ngày, em nóiVòng Tròn Xóay – Tranh: Thanh Châu

 

Cái ngày em nói em không
muốn yêu.Tôi biết đừng trông đợi gì

Cái ngày em phủi đít đi
bỏ tôi thành tượng từ bi cổng chùa

Ngày em kén cá chọn cua
là ngày tôi rớt thi đua mất bằng

Ngày em không nói không rằng
ngồi thiêm thiếp với ngọn đèn suốt đêm

Cái ngày ấy tôi rất buồn
tôi đem đổ hết buông tuồng vào thơ

Tôi quên em thiệt. Bây giờ
nhưng mà cứ gặp trong mơ, lạ kì

May mà em phủi đít đi…

Nguyễn Hàn Chung

(Trích: Lục Bát Tản Thần)

 

 

 

©T.Vấn 2019