06/26/2019
Như Thương: NGỒI DƯỚI CỘI TÌNH

 

Xưa em ngồi dưới cội tình

Chờ anh từ thuở một mình riêng em

Từ khi chưa biết môi mềm

Lén tô son đỏ êm đềm thiên thu

Từ khi tiền kiếp em ngu

Bỏ quên tình ở vi vu chốn nào

Từ đêm còn một vì sao

Em lâm râm khấn Trời cao…để dành

Chỉ xin nửa túp lều tranh

Nửa kia còn lại bóng mành eo thon

Đến khi núi ở với non

Em về ở với sắt son chữ tình

Anh-Em thành chữ “Chúng Mình”

Dung nhan thôi hết dặm nghìn đa đoan

 

Như Thương

 

 

 

 

©T.Vấn 2019