09/01/2019
Tiểu thuyết Đẻ Sách – Đài SBTN phỏng vấn tác giả Đỗ Quyên

Tiểu thuyết Đẻ Sách –

Đài SBTN phỏng vấn & Trang trieuxuan.info đăng nhiều kỳ

Cùng Quý anh chị và các bạn,

Xin gửi dưới đây 2 thông tin mới về tiểu thuyết Đẻ Sách:

1) Đường dẫn video do Đài SBTN Toronto, Canada thực hiện phỏng vấn ngày 24/4/2019 – “Hội thoại cùng nhà văn Đỗ Quyên:

https://www.youtube.com/watch?v=O7oNlfmE8Ig

2) Các đường dẫn của toàn bộ sách tiểu thuyết Đẻ Sách vừa được trang mạng của nhà văn Triệu Xuân trieuxuan.info đăng trong 9 kỳ.

So với bản sách in mà Người Việt Books ấn hành năm ngoái 2018, bản này có sửa chữa nhỏ ở nhiều chữ trên đa số các trang. Đây cũng là phiên bản mới nhất trong 3 bản của truyện đang có trên mạng; từng được đăng rải rác trên trang Da Màu damau.org (trong các năm 2006 – 2018) và trang Văn Việt vanviet.info & vandoanviet.blogspot.com (từ ngày 11/6 đến ngày 16/7/2019).

Một lần nữa, chân thành cảm tạ các trang mạng, nhà xuất bản, media truyền thông và đông đảo độc giả, văn hữu, phê bình gia, mạnh thường quân như là “bà đỡ”, cùng các tác giả của những trích dẫn như là đồng tác giả của Đẻ Sách.

Trân trọng

Đỗ Quyên

 

——-         9 kỳ Đẻ Sách trên trieuxuan.info

 

Đường dẫn Mục lục tại đây: 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 

Kỳ 1:

https://www.trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=18266&catid=&fid=18265

Kỳ 2:

https://www.trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=18267&catid=&fid=1826

Kỳ 3:

https://www.trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=18265&catid=1

Kỳ 4:

https://www.trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=18274&catid=&fid=18265

Kỳ 5:

https://www.trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=18275&catid=&fid=1826

Kỳ 6:

https://www.trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=18276&catid=&fid=18265

Kỳ 7:

https://www.trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=18280&catid=&fid=18265

Kỳ 8:

https://www.trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=18316&catid=&fid=18265

Kỳ 9:

https://www.trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=18317&catid=&fid=18265

 

 

*

Có thể mua sách tại

https://www.amazon.com/Sach-Vietnamese-Quyen-Do/dp/1987613554/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525472277&sr=8-1&keywords=Do+Quyen+DE+SACH

 

hoặc

https://www.nguoivietshop.com/products/2879-%C4%91%E1%BA%BB-s%C3%A1ch-ti%E1%BB%83u-thuy%E1%BA%BFt-ch%C3%A2m-bi%E1%BA%BFm/