12/06/2019
Nguyên Lạc: CÀ-PHÊ ĐÊM

 

.
Sâu góc quán đêm ly cà phê đắng
Từng giọt trầm rơi buồn đọng trên môi
Nhạc khúc Tình sầu* người rồi xa vắng
Giọt đắng tiếng đời cô lữ đêm trôi!
.
Nguyên Lạc
…………….
* Tình sầu (The sorrow of love) – Nhạc Trịnh Công Sơn

 

 

 

 

©T.Vấn 2019