01/03/2020
nguyễn hàn chung: luận tội chơi facebook

Tranh Hài Hước – Pawel Kuczynski

 

chuyết thê tra khảo mù sương
họ trần họ phạm họ dương, họ nào?
nói yêu thì quá tào lao
nói không thì nỡ lòng nào nói không

 

hỏi thêm ai thúy ai hồng
ai đào ai yến ai dung ai lài?

 

tôi ngồi lục hết bài lai
giấu không hé lộ một vài mối manh
thưa nàng anh ái tình anh
thương dương yêu phạm nhớ trần, bịa thôi!

 

chuyết thê ngẫm nghĩ một hồi
cất roi vào bếp lấy nồi bắc cơm
ơn trên phù hộ, hú hồn
từ nay cạch cái lơn tơn ghép vần

 

lên face xóa hết yêu nhân
chỉ chơi mấy lão tuổi dần như ta.

 

Nguyễn Hàn Chung

2/12/2019

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020