03/02/2020
Như Thương: TỊNH LÒNG

 

Tịnh lòng… áo tím ngang qua

Ta tâm vọng động như là nắng reo

Ô hay! Chân chợt muốn theo…

Theo đôi guốc ngọc. Trong veo mắt tròn

Theo môi chúm chím màu son

Theo đôi tay nõn véo von chữ tình

Nắng ơi sao tím lung linh

Phải em là Huế tự nghìn năm xưa

Là hàng hoa sứ lưa thưa

Trổ thơm như thể dạ thưa Huế nờ …

Tay ai vén áo tình cờ

Thành hồn nhuyễn mộng ơ hờ giấc đêm

Rêu xanh lạc lối bên thềm

Lòng chưa mở Huệ, ta mềm lòng ta…

 

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020