03/05/2020
Báo Khởi hành lên mạng

image

(Nguồn: Văn Việt)

Khởi hành là một tuần báo văn học nghệ thuật, số đầu tiên ra mắt tháng Năm, 1969 tại Sài Gòn. Đây là cơ quan ngôn luận của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội. Chủ nhiệm chủ bút là nhạc sĩ Anh Việt Trần Văn Trọng, thư ký tòa soạn là nhà văn Viên Linh.

Theo Viên Linh, “Tờ Khởi Hành trước 1975 sống đến số 156, qui tụ các nhà văn tên tuổi nhất Miền Nam mà tôi biết được: viết truyện dài có những nhà văn vừa kể ở trên; viết trang-mục có Bình Nguyên Lộc, Mai Thảo, Ký giả Lô Răng, Tú Kếu, Võ Phiến; viết truyện ngắn và đăng thơ, hình như không thiếu một ai, từ Nguyễn Thị Hoàng đến Túy Hồng, từ Lý Hoàng Phong đến Phạm Công Thiện, từ Hoàng Trúc Ly đến Phạm Thiên Thư, từ Nguyễn Đức Sơn đến Thảo Trường, viết phê bình có Lê Huy Oanh, Nguyễn Nhật Duật, Huỳnh Phan Anh, Cao Huy Khanh, về tham luận văn triết sử giáo dục và văn hóa có Tam Ích, Nguyễn Hiến Lê, Thạch Trung Giả, Nguyễn Sỹ Tế, vẽ có Tạ Tỵ, Nguyễn Trung, CHÓE, dịch thuật có Mặc Đỗ, Trần Trọng San, Nguyễn Hữu Hiệu”.

Nhà văn Trần Hoài Thư đã bỏ nhiều công phu sưu tầm và đưa Khởi hành lên mạng. Xin xem: https://tranhoaithu42.com/2020/03/02/ngay-mot-du-an-lon-hoan-tat/