06/07/2020
h o à n g x u â n s ơn: T I Ễ N B I Ệ T T R ẦN Q U A N G L Ộ C

Trần Quang Lộc (2011) – Ảnh: Lưu Na

 

[ƠN VỀ]*

 

Về đây.  về tới đây rồi

áo the xanh bận guốc cời mộc lên

về đây tâm sự rất bền

hồn cao thả với hàn huyên nhạc trời

miệng cười về với lộc tươi

ngô khoai hạt lúa phiên đời tứ ân

 

h o à n g  x u â n  s ơn

7 tháng 6 năm 2020-06-07

* ý từ ca khúc Về Đây Nghe Em của Trần Quang Lộc&A Khuê

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020