09/03/2020
Nhà văn Huỳnh Phan Anh qua đời

Tên thật : Huỳnh Thành Tâm

Quê qua’n: Sàigòn

Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam

Dịch thuật, viết lý luận phê bình & sáng tác

Sáng tác:

-Người đồng hành (tập truyện, Nxb Đêm Trắng)

-Văn chương và kinh nghiệm hư vô ( lý luận phê bình, Nxb Hòang Đông Phương)

-Phía ngoài (tập truyện viết chung với Ng Đình Toàn, Nxb Hồng Đức)

– Những ngày mưa (truyện vừa, Nxb Đêm Trắng)

Dịch thuật:

– Một mùa địa ngục (thơ Arthur Rimbaud , Nxb Văn Học)

– Tuyển thơ tình yêu (Paul Eluard, Nxb Hội Nhà Văn)

– Thơ Yves Bonnefoy (Nxb Hội Nhà Văn)

– Chuông gọi hồn ai (tiểu thuyết, Ernest Hemingway, Nxb Văn Học)

– Tình yêu bên vực thẳm (tiểu thuyết, Erich Maria Remarque, Nxb Trẻ)

– Sa mạc (tiểu thuyết, J.M.G Le Clézio, Nxb Hội Nhà Văn)

– Lạc lối về (tiểu thuyết, Heinrich Boll, Nxb Văn Nghệ)

– Tình yêu và tuổi trẻ  (tiểu thuyết, Valery Larbaud, Nxb Trẻ)

– Những cuộc đời tỏa sáng (nghiên cứu, André Maurois, Nxb Trẻ)

(Nguồn: Văn ghệ Boston)