10/15/2020
Châu Thạch: NỖI ĐAU MÙA LỤT

Con ơi nước đã rút rồi

Con ra ngoài ngõ mà ngồi đợi cha

Cha đi bè ngược hôm qua

Đến nay nước rút mà cha chưa về

 

Con ơi lòng mẹ tái tê

Phần lo nhà ngập phần về cha con

Phận nghèo đã héo đã hon

Trời gieo thêm hoạ chẳng còn chi ăn

 

Mẹ ơi nhìn xa phải chăng

Hình như nước lụt lại giăng hàng về

Mẹ ơi nước đã ngập đê

Mẹ ơi nước đã lên kề mái tranh

 

Con ơi nước đã xây thành

Là do thủy điện xả nhanh nước hồ

Ông trời còn nhẹ tay xô

Tay người đẩy hết xuống mồ con ơi

 

Mẹ ơi ở cuối chân trời

Có thuyền càng lúc càng bơi gần nhà

Chắc là thuyền ấy của cha

Mua đồ ăn uống cho ta chở về

 

Mẹ ơi thuyền đã đến kề

Than ôi! một cảnh não nề, than ôi!

Mẹ ơi cha đã chết rồi

Người ta vớt xác cha trôi giữa dòng!

 

Mẹ ơi! Con ơi!

 

Châu Thạch

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020